Aplinkos ministro įsakymai

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministro įsakymai DĖL MEDŽIOKLĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOJE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo:

2016 m. balandžio 27 d. Nr. D1-282

2015 m. spalio 15 d. Nr. D1-741

2015 m. rugpjūčio 7 d. Nr. D1-599

2015 m. balandžio 13 d. Nr. D1-293

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. D1-1048

2014 m. spalio 24 d. Nr. D1-857

2014 m. balandžio 14 d. Nr. D1-364

2014 m. balandžio 14 d. Nr. D1-358

2014 m. balandžio 9 d. Nr. D1-340

2014 m. vasario 5 d. Nr. D1-110

2014 m. vasario 3 d. Nr. D1-101

2014 m. sausio 15 d. Nr. D1-37

2013 m. rugpjūčio 13 d. Nr. D1-597

2013 m. liepos 26 d. Nr. D1-582

2013 m. birželio 27 d. Nr. D1-470

2013 m. kovo 4 d. Nr. D1-182

2011 m. liepos 14 d. Nr. D1-565

2011 m. lapkričio 10 d. Nr. D1-865

2010 m. gruodžio 7 d. Nr. D1-971

2010 m. rugsėjo 15 d. Nr. D1-768

 

Įsakymas „Dėl Lietuvos respublikos Aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. 513 „Dėl medžiojamųjų gyvūnų gausos reguliavimo teritorijose, kuriose medžioti draudžiama, tvarkos patvirtinimo“ pakeitimo“ Nr. D1-14

2016 m. sausio 7 d.

 

Įsakymas „Dėl medžioklės trofėjų apžiūros ir medžioklės trofėjų ekspertų tarybos“ pakeitimoNr. D1-109 2015 m. vasario 12 d.

Aplinkos ministro įsakymas dėl medžioklės dokumentų formų patvirtinimo 2014 m. sausio 30 d. Nr. D1-81

 

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d. įsakymas Nr. D1-533/B1-310 dėl laukinių gyvūnų naudojimo taisyklių patvirtinimo (parsiųsti).

 

Įsakymai dėl medžiotojų rengimo:

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl medžioklės egzamino tvarkos ir programos ir medžiotojų mokymo kursų ir stažuotės programos patvirtinimo (parsiųsti).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymas dėl medžiotojų selekcininkų kvalifikacijos suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo (su pakeitimais pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. sausio 13 d. įsakymą Nr. D1-34) (parsiųsti).

Medžiotojo selekcininko kvalifikacinio egzamino protokolo pavyzdinė forma (parsiųsti)

Medžiotojų selekcininkų veiklos vertinimo rezultatų protokolo pavyzdinė forma (parsiųsti)

 

Įsakymai dėl žalos atlyginimo

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymas Nr. 486/359 dėl medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos žemės ūkio pasėliams ir miškui apskaičiavimo metodikos patvirtinimo (parsiųsti).

Pakeitimas 2013 m. birželio 21 d. Nr. D1-455/3D-440

Pakeitimas 2013 m. spalio 1 d. Nr. D1-723/3D-669

Pakeitimas 2015 m. sausio 22 d. Nr. D1-69/3D-36

pakeitimas 2015 m. gegužės 22 d. Nr. D1-431/3D-409

Pakeitimas 2015 m. rugpjūčio 21 d. Nr. D1-603/3D-652