Medžioklėje naudojamų dokumentų pavyzdžiai

Medžioklės lapas(patvirtinta Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-936, 2015 m. gruodžio 18 d.)       Medžioklės lapo pildymo aiškinimas

 

AKTAS dėl vieno varymo metu sumedžioto didesnio licencijuojamų medžiojamųjų gyvūnų skaičiaus nei turima licencijų šiems gyvūnams sumedžioti (Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 1 priedas, patvirtinta Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-340, 2014 m. balandžio 9 d.)

 

AKTAS dėl sumedžioto ragus numetusio stirnos/briedžio patino, ne to amžiaus (amžiaus grupės) ar sužeisto gyvūno (Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 2 priedas,  patvirtinta Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-340, 2014 m. balandžio 9 d.)

 

PRANEŠIMAS apie sumedžiotą vilką (Medžioklės LR teritorijoje taisyklių 3 priedas,  patvirtinta Aplinkos ministro įsakymu Nr. D1-340, 2014 m. balandžio 9 d.)

 

PRAŠYMAS išmokėti išmoką už sumedžiotą šerno patelę ir šerno mėginių paėmimo AKM, amžiui ir lyčiai nustatyti AKTAS (patvirtinta Valstybinės maisto ir veterinarijos direktoriaus įsakymu Nr. B1-1028)