Medžioklės signalai

Signalai

  1. Medžioklės ritualo bendrieji šaukiniai

1.1. Visiems Susirinkti (rikiuotis)

 

1.2. Medžioklės maršas „Vykstame į medžioklę“

1.3. Dėmėsio! Varymo pradžia

1.4. Metas valgyti

1.5. Medžioklės karaliui pagerbti „Augo girioj ąžuolėlis“

1.6. Padėka medžioklei „Valio, valio“

1.7. Medžioklės pabaiga „Čiuž čiužele“ 

1.8. Atsisveikinimas „ Eisim, broleliai, namo“

1.9. Linksmasis medžiotojas „ Kaipgražu miške“

1.10.          Atsisveikinimas su medžiotoju „ Kur giria žaliuoja“

  1. Žvėrių ir laukinių paukščių pagerbimo šaukiniai

2.1 Stirna 

Kitus šaukinius galite rasti Kazio Daugėlos knygoje bei kompaktiniame diske „Lietuviški medžioklės šaukiniai“ MEDŽIOKLEI VALIO! MEDŽIOKLEI AČIŪ