naujienos

Medžioklės metamarfozės – Vokiečių okupacijos metai

Posted on

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ir vokiečiams 1941 birželio pabaigoje išvijus sovietinę kariuomenę, o kartu faktiškai okupavus Lietuvą, iki rudens buvo įdiegti pasikeitimai bei nauja tvarka medžioklės srityje. Bendrų sprendimų priėmimą dėl medžioklės reikalų vokiečiai pasiliko savo institucijų rankose, praktinį medžioklių organizavimą ir atsakomybę už tvarkos palaikymą bei gyvūnijos apsaugą valstybiniuose miškuose paliko jų valdytojams – […]

naujienos

Medžioklės metamorfozės – sovietmečio laikotarpis

Posted on

Sovietmečio enciklopedijose ir leidiniuose apie medžioklę įtvirtintas melagingas teiginys, kad po karo Lietuvoje medžiotojų draugija įsikūrė 1947 m. Tiesa, 1944/45 m medžioklės sezonas Lietuvos medžiotojams buvo beveik prarastas. Tradicinę medžioklę pakeitė sovietinių jėgos struktūrų pradėtas miškų ir laukų „šukavimas“ ieškant rezistencijos kovotojų ir besislapstančių nuo ėmimo į Raudonąją armiją vyrų. Tačiau Kaune prieškarinių medžiotojų grupelė, […]

naujienos

Medžioklės metamarfozės per paskutinį šimtmetį

Posted on

Medžioklė, senovėje buvusi išgyvenimo būtinybe, laikui bėgant virto kilmingųjų laisvalaikio praleidimo būdu, dar vėliau – ir politinio bendravimo forma. Bendra medžioklė politine kalba galėjo reikšti netgi sąjungą ir taikos susitarimą – tokių pavyzdžių galima rasti ir LDK istorijoje. Laikui bėgant ir Lietuvai išgyvenant vieną invaziją po kitos, neišvengiami pokyčiai vyko ir šalies teritorijoje esančiuose miškuose bei medžioklės tradicijose. Šiame straipsnyje apžvelgsime, kaip keitėsi medžioklė nuo caro laikų […]

naujienos

Dėl Kauno medžiotojų sąjungos metinio ataskaitinio susirinkimo

Posted on

Remiantis Kauno medžiotojų sąjungos įstatais ir 2020-01-20 valdybos posėdžio nutarimu, nuspręsta sušaukti Kauno medžiotojų sąjungos metinį ataskaitinį susirinkimą 2020 m. vasario 27 d. 18.00 val. Didžioji g. 77, Kaunas (šaudykla). Registracijos pradžia vasario mėn. 27 d. 17.30 val. D a r b o t v a r k ė : 1. KMS prezidento veiklos ataskaita […]