Uncategorized

Pratęsiamas nuolaidų kuponų terminas

Posted

Kauno medžiotojų sąjungos nariams 2017 metais išduotų ir nepanaudotų kuponų galiojimo terminas pratęsti iki 2018 metų pabaigos.

Nuolaidų kuponas suteikia teisę pasinaudoti pasirinktinai vieną iš šaudyklos paslaugų (skrendantiems taikiniams viena serija (25 taikiniai); judantiems taikiniams „ Bėgantis šernas“ – 1 valanda; pistoleto prišaudymui – 1 valanda; 100- to metrų šaudyklai)

Taip pat šiuo nuolaidu kuponu galima pasinaudoti laikant praktinio šaudymo egzaminą.

Šaudykla

Praktinio šaudymo egzamino laikymo tvarką ir įkainiai:

Praktinių medžiojimo įgūdžių patikrinimas atliekamas pagal Medžioklės egzamino tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 510 (Žin., 2002, Nr. 97-4307; 2009, Nr. 145-6459), nuostatas.

Šaudymo egzamino metu tikrinami ir vertinami egzaminuojamojo praktiniai medžiojimo įgūdžiai. Šaudymo egzaminas laikomas atliekant „šaudymą į lėkšteles“ tranšėjiniame arba apvaliame stende.

Atlikdamas pratimą „šaudymas į lėkšteles“ apvaliame arba tranšėjiniame stende, egzaminuojamasis turi teisę dviem šaudymo serijoms po penkiolika lėkštelių. Lėkštelės skridimo kryptis ir atstumas šaudančiajam turi būti žinomi iš anksto.

Vienos lėkštelės numušimui egzaminuojamasis turi 2 šovinius. Egzaminas pripažįstamas išlaikytu, jeigu medžiotojas nors vienoje serijoje numuša ne mažiau kaip penkias lėkšteles.

Lėkštelės kaina – 0,2 Eur. Egzaminuojamajam minimali suma – 1,0 Eur, maksimali pirmos serijos suma – 3,0 Eur. Neišlaikius pirmos serijos metu, leidžiama iš karto kartoti antrąją. Maksimali antros serijos suma – 3,0 Eur. Už dvi serijas maksimali suma – 6 Eur. Šoviniai įsigyjami šaudykloje.

Egzamino metu asmuo gali rinktis šaudymą į „bėgantį šerną“. Tokiu atveju asmuo turi susimokėti už taikinį, o šovinius įsigyti Kauno medžiotojų sąjungoje, pagal nustatytus įkainius. Egzamino dalyvis, išreiškęs pageidavimą šaudyti savo ginklu ir neturint KMS reikalingo kalibro šaudmenų – tokius šaudmenis įsigyja pats.

Nuolaidų kupono naudojimo taisykles:

1. KMS nuolaidų kuponas suteikia teisę pasinaudoti jame nurodytomis paslaugomis : išsirinkti vieną iš šaudyklos paslaugų.

2. KMS nuolaidų kuponas galioja KMS nariams sumokėjusiems metinį nario mokestį (prasitęsusiems sąvadą).

3. KMS nuolaidų kuponas negalioja papildomoms priemonėms ir kitoms prekėms naudojamoms šaudykloje išskyrus atvejus, kuomet jis panaudojamas praktinio šaudymo egzamino metu.

4. KMS nuolaidų kuponas galioja 1 metus.

5. Sugadintų, pamestų ar kitaip prarastų KMS nuolaidų kuponų į naujus nekeičiame.

6. KMS nuolaidų kuponas atgal nepriimamas ir į grynuosius pinigus nekeičiamas.

7. Atsiskaitant KMS nuolaidu kuponu, PVM sąskaita – faktūra už jį neišrašoma.

8. Popierinį KMS nuolaidų kuponą reikia pateikti šaudyklos vadovui atvykus į šaudyklą.

9. Prieš atvykstant į šaudyklą, būtina išankstinė registracija (informuoti šaudyklos vadovą).