naujienos

Akimirkos iš Kauno raj. vykusios medžiotojų šventės

Posted on

Praeitą savaitgalį įvyko šventė Kauno medžiotojų sąjungos 100-mečiui paminėti. Šventė vyko Kauno raj. Raudondvario dvare. Į šventę susirinko gausus būrys medžiotojų su šeimomis ir draugais, medžiotojų kolektyvai demonstravo medžioklės trofėjus ir vaišino svečius kulinarijos šedevrais. Organizatoriai dėkoja šventės svečiams, dalyviams, Kauno raj. savivaldybei ir visiems kas prisidėjo prie šios šventės organizavimo.

naujienos

Medžioklė ir antimedžioklė

Posted on

Dėl ilgametės medžioklės istorijos, sutampančios su žmogaus atsiradimu Žemės planetoje, diskusijų nekyla. Taip pat dauguma autoritetų pripažįsta jos teigiamą įtaką žmogaus, kaip Homo Sapiens, vystymuisi bei progresavimui jo ankstyvosiose raidos stadijose. Dar daugiau pagiriamųjų žodžių medžioklei reiktų skirti, kalbant apie jos reikšmę pirmykščių žmonių kasdieniam išgyvenimui. Juk ne tik mėsa, bet iš kailių ir odos […]

naujienos

Medžioklės metamarfozės – Vokiečių okupacijos metai

Posted on

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui ir vokiečiams 1941 birželio pabaigoje išvijus sovietinę kariuomenę, o kartu faktiškai okupavus Lietuvą, iki rudens buvo įdiegti pasikeitimai bei nauja tvarka medžioklės srityje. Bendrų sprendimų priėmimą dėl medžioklės reikalų vokiečiai pasiliko savo institucijų rankose, praktinį medžioklių organizavimą ir atsakomybę už tvarkos palaikymą bei gyvūnijos apsaugą valstybiniuose miškuose paliko jų valdytojams – […]

naujienos

Medžioklės metamorfozės – sovietmečio laikotarpis

Posted on

Sovietmečio enciklopedijose ir leidiniuose apie medžioklę įtvirtintas melagingas teiginys, kad po karo Lietuvoje medžiotojų draugija įsikūrė 1947 m. Tiesa, 1944/45 m medžioklės sezonas Lietuvos medžiotojams buvo beveik prarastas. Tradicinę medžioklę pakeitė sovietinių jėgos struktūrų pradėtas miškų ir laukų „šukavimas“ ieškant rezistencijos kovotojų ir besislapstančių nuo ėmimo į Raudonąją armiją vyrų. Tačiau Kaune prieškarinių medžiotojų grupelė, […]