naujienos

Dėl Kauno medžiotojų sąjungos metinio ataskaitinio susirinkimo

Posted

Remiantis Kauno medžiotojų sąjungos įstatais ir 2020-01-20 valdybos posėdžio nutarimu, nuspręsta sušaukti Kauno medžiotojų sąjungos metinį ataskaitinį susirinkimą 2020 m. vasario 27 d. 18.00 val. Didžioji g. 77, Kaunas (šaudykla).
Registracijos pradžia vasario mėn. 27 d. 17.30 val.

D a r b o t v a r k ė :
1. KMS prezidento veiklos ataskaita už 2019 metus ir ataskaitos patvirtinimas.
2. KMS už 2019 m. finansinė ataskaita ir revizijos komisijos ataskaitos patvirtinimas.
3. Dėl metinių įnašų mokėjimo.
4. Dėl 100 metų sukakties KMS paminėjimo.
5. Diskusijos.
6. Einamieji klausimai.